Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80000-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 511177
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika
Anglický název Quantities and units - Part 2: Mathematic
Datum vydání 01.11.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
01.075 - Písmenné značky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80000-22019
ISO 80000-22009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509178ČSN EN ISO 80000-2 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 80000-2 Tento dokument uvádí matematické značky, vysvětluje jejich význam a poskytuje slovní ekvivalenty a aplikace. Tento dokument je určen především pro použití v přírodních vědách a v technice, ale vztahuje se také na další oblasti, kde se užívá matematika.