Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351330
Katalogové èíslo 511170
Název dokumentu Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Anglický název Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 1: General requirements and tests
Datum vydání 01.11.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61558-12019
IEC 61558-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76121ČSN EN 61558-1 ed. 2 2006
508389ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 Tato část normy IEC 61558 pojednává o bezpečnostních aspektech transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací, jako je elektrická, tepelná a mechanická bezpečnost. Tento dokument dále zahrnuje nezávislé nebo sdružené nepřenosné nebo přenosné typy suchých transformátorů, napájecích zdrojů, včetně impulzně řízených napájecích zdrojů, tlumivek a jejich kombinací v oblasti bezpečnosti. Jejich vinutí může být zapouzdřené nebo nezapouzdřené. Netvoří součást distribuční sítě.