Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 1901-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731901
Katalogové èíslo 511067
Název dokumentu Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
Anglický název Designing of Roofs - Roof with discontinously laid roof covering
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513075ČSN 73 1901-2 2020Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87291ČSN 73 1901 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 1901-2 Tato norma stanoví specifické požadavky pro navrhování střech, pokud jejich skladba obsahuje skládanou střešní krytinu, a pro navrhování souvisejících konstrukcí. Pro stavební úpravy střech se skládanou střešní krytinou platí tato norma jen v částech, kterých se přímo tyto činnosti týkají. Norma přiměřeně platí i pro opravy střech památkově chráněných objektů. Tato norma neplatí pro střechy s povlakovou hydroizolací, textilní krytinou, nafukovací haly, skleníky, střechy vytvářené z prosklených konstrukcí a střechy, které jsou součástí technologických zařízení.