Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 128-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013114
Katalogové èíslo 511009
Název dokumentu Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky
Anglický název Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 1: Introduction and fundamental requirements
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti 01.06.2021
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 128-12020
ISO 128-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67769ČSN ISO 128-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512332ČSN EN ISO 128-1 2021
Anotace

ČSN EN ISO 128-1 This document gives general rules for the execution of technical drawings (2D and 3D), as well as presenting the structure of the other parts of the ISO 128 series. This document is applicable to technical drawing in the fields of mechanical engineering, construction, architecture and shipbuilding. It is applicable to both manual and computer-based technical drawings. For the purpose of this document the term "technical drawing" shall be interpreted in the broadest possible sense, encompassing the total package of documentation specifying the product (workpiece, subassembly, assembly).