Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61400-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 510975
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy
Anglický název Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61400-62020
IEC 61400-62020
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512129ČSN EN IEC 61400-6 2020Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61400-6 This part of IEC 61400 specifies requirements and general principles to be used in assessing the structural integrity of onshore wind turbine support structures (including foundations). The scope includes the geotechnical assessment of the soil for generic or site specific purposes. The strength of any flange and connection system connected to the rotor nacelle assembly (including connection to the yaw bearing) are designed and documented according to this document or according to IEC 61400-1. The scope includes all life cycle issues that may affect the structural integrity such as assembly and maintenance. The assessment assumes that load data has been derived as defined in IEC 61400-1 or IEC 61400-2 and using the implicit reliability level and partial safety factors for loads.