Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 301 908-2 V13.1.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875111
Katalogové èíslo 510916
Název dokumentu Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)
Anglický název IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)
Datum vydání 01.11.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.070.01 - Mobilní služby obecně
33.070.50 - Globální systém mobilních komunikací (GSM)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 301 908-2 V13.1.12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 The present document applies to the following radio equipment type: - User Equipment for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA FDD). NOTE 1: The relationship between the present document and essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU [i.2] is given in annex A. The present document covers requirements for UTRA FDD User Equipment from 3GPP™ Releases 99, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 defined in ETSI TS 125 101 [4]. This includes the requirements for UE operating bands from 3GPP™ Release 12 defined in ETSI TS 125 101 [4]. In addition, the present document covers requirements for UTRA FDD User Equipment in the operating bands specified in ETSI TS 102 735 [i.4]. NOTE 2: For Band XX: - for user equipment designed to be mobile or nomadic, the requirements in the present document measured at the antenna port also show conformity to the corresponding requirement defined as TRP (Total Radiated Power), as described in Commission Decision 2010/267/EU [i.6], ECC Decision (09)03 [i.7] and CEPT Report 30 [i.8]; - for user equipment designed to be fixed or installed, the present document does not address the requirements described in Commission Decision 2010/267/EU [i.6], ECC Decision (09)03 [i.7] and CEPT Report 30 [i.8]. The present document contains requirements to demonstrate that radio equipment both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference.