Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 4108
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 734108
Katalogové číslo 510908
Název dokumentu Hygienická zařízení a šatny
Anglický název Sanitary facilities and changing rooms
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.11.2020
Věstník vydání (měs/rok) 10/20
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.10 - Stavby občanského vybavení
91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
519682ČSN 73 4108 2020Z1
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
511595ČSN 73 4108 2020Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
92211ČSN 73 4108 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 4108 (73 4108) Tato norma platí pro navrhování nových hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení a šaten, u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb. Tato norma platí pro výrobní průmyslové budovy, stavby pro výkon práce a stavby občanského vybavení. Pro účely této normy se stavbami občanského vybavení rozumí zejména: - stavby pro obchod a služby; - stavby pro tělovýchovu a sport; - stavby pro kulturu a duchovní osvětu; - stavby pro zdravotnictví a sociální služby; - stavby pro ochranu obyvatelstva; - administrativní budovy včetně staveb pro veřejnou správu a místní samosprávu; - stavby ubytovacích zařízení; - budovy pro veřejnou dopravu. Nedílnou součástí této normy jsou rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických (sanitárních) zařízení a šaten pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Tato norma neplatí pro navrhování hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení v budovách: - obytných podle ČSN 73 4301 s výjimkou manipulačních ploch a vzdáleností zařizovacích předmětů; - zdravotnických a léčebných provozů, kde hygienické zařízení přímo souvisí s procesem léčebné nebo ošetřovatelské péče (např. zvláštní požadavky na koupelny pro pacienty v zdravotnických zařízeních následné a dlouhodobé péče); - pro vzdělávání a výchovu (školy, předškolní a školská zařízení). Norma dále neplatí pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení. Změny proti předchozím normám Tato norma byla aktualizována v souladu s citovanými a souvisícími normami, právními předpisy České republiky, předpisy Evropské unie a novými poznatky z oboru hygieny práce a aplikované ergonomie, které byly získány řešením projektů výzkumu a vývoje VI20172019107 a TL02000177. Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou: - aktualizace souvisících ČSN a právních předpisů; - rozšíření terminologie; - bližší specifikace požadavků na šatny, šatní skříňky a místnosti pro odpočinek; - vypuštění těch požadavků na hygienická zařízení a šatny, která jsou duplicitní s požadavky uváděnými v platných právních předpisech (např. pro stavby určené pro vzdělávání a výchovu ad.); - doplnění o normativní Přílohu B.