Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62841-4-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361510
Katalogové èíslo 510788
Název dokumentu Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily
Anglický název Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-1: Particular requirements for chain saws
Datum vydání 01.08.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.140.20 - Elektrická nářadí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62841-4-12020
IEC 62841-4-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84873ČSN EN 60745-2-13 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62841-4-1 Tato norma platí pro řetězové pily určené k řezání dřeva a konstruované pro používání jednou osobou. Tato norma nezahrnuje řetězové pily konstruované pro používání ve spojení s vodicí deskou a rozpěrným klínem nebo jiným způsobem, například s podpěrou nebo jako nepřenosný nebo přenosný stroj. Tato norma neplatí pro řetězové pily pro vyvětvování stromů, jak je definováno v ISO 11681-2 nebo prořezávače.