Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50090-5-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368051
Katalogové èíslo 510612
Název dokumentu Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár
Anglický název Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-2: Media and media dependent layers - Network based on HBES Class 1, Twisted Pair
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.100.10 - Fyzická vrstva
35.100.20 - Spojová vrstva
97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50090-5-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71552ČSN EN 50090-5-2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 Tato evropská norma definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro HBES třídy 1, kroucený pár TP1. Rozhraní vrstvy datových spojů a obecné definice, které jsou nezávislé na médiích, jsou uvedeny v EN 50090-4-2.