Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15269-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730868
Katalogové èíslo 510594
Název dokumentu Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.08.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15269-12019
EN 15269-1:2019/AC2020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508171ČSN EN 15269-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15269-1 (73 0868) Tato evropská norma stanoví obecné principy pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek získaných na požárně odolných a kouřotěsných dveřních sestavách, tj. na typech dveří pro pěší a průmyslových dveří, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken uvedených v úvodu, zkoušených podle EN 1634-1 a/nebo 1634-3. Tento dokument uvádí obecné zásady, které jsou určeny k používání spolu s příslušnou částí EN 15269, v závislosti na určitém typu výrobku, který má být hodnocen.