Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 510586
Název dokumentu Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
Anglický název Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-42020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80112ČSN EN 131-4 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 131-4 Tato norma specifikuje požadavky, zkoušky a značení víceúčelových žebříků s jedním nebo několika kloubovými spoji. Neplatí pro kloubové spoje kombinovaných a dvojitých žebříků, jak jsou definovány v EN 131-1. Tato část normy se má používat spolu s EN 131-1, EN 131-2 a EN 131-3.