Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16739-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730100
Katalogové èíslo 510507
Název dokumentu Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma
Anglický název Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16739-12020
ISO 16739-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501578ČSN EN ISO 16739 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16739-1 This document includes definitions that cover data required for buildings over their life cycle. The Industry Foundation Classes specify a data schema and an exchange file format structure. The data schema is defined in EXPRESS data specification language, defined in ISO 10303-11, XML Schema definition language (XSD), defined in XML Schema W3C Recommendation, whereas the EXPRESS schema definition is the source and the XML schema definition is generated from the EXPRESS schema according to the mapping rules defined in ISO 10303-28. The exchange file formats for exchanging and sharing data according to the conceptual schema are Clear text encoding of the exchange structure, defined in ISO 10303-21, Extensible Markup Language (XML), defined in XML W3C Recommendation.