Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12953-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 077853
Katalogové èíslo 510399
Název dokumentu Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
Anglický název Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
Datum vydání 01.09.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12953-52020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67007ČSN EN 12953-5 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12953-5 This document specifies requirements for the inspection during and after construction, documentation and marking of shell boilers as defined in EN 12953-1:2012. NOTE - For other components, such as water tube walls, reference will be made to the EN 12952 series [1].