Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61293 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330150
Katalogové èíslo 510281
Název dokumentu Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
Anglický název Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 612932020
IEC 612932019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20349ČSN EN 61293 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Tato mezinárodní norma zavádí minimální požadavky a obecná pravidla pro značení elektrických zařízení/předmětůNP1) se jmenovitými hodnotami a dalšími charakteristikami, které umožňují řádný a bezpečný výběr a instalaci elektrických zařízení souvisejících s dodávkou elektřiny. Předmětem tohoto dokumentu je: - poskytovat obecné požadavky na značení charakteristik týkajících se jakéhokoli systému napájení, jako je napětí, proud, kmitočet a výkon, bez jakýchkoli omezení; - poskytovat technickým komisím jednotné metody značení elektrických jmenovitých údajů výrobků. Tento dokument je především určen pro použití technickými komisemi ke specifikaci minimálních značení jmenovitými údaji, týkajícími se jakéhokoli elektrického napájení zařízení, montážních podskupin a komponentů, ale také k použití výrobcům pro značení jejich výrobků. POZNÁMKA - Pro další značení viz Pokyn 51 ISO/IEC. Tato horizontální norma je především určena k použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu 108 IEC.