Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI CLC/TR 50174-99-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367253
Katalogové èíslo 510277
Název dokumentu Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením
Anglický název Information technology - Cabling installation - Part 99-2: Mitigation and protection from electrical interference
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 50174-99-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI CLC/TR 50174-99-2 Tento dokument se zabývá zmírňováním a ochranou telekomunikačních kabelů před elektromagnetickým rušením popisem: a) spojovacích mechanismů a možných protiopatření; b) posouzení elektromagnetického prostředí; c) opatření k filtraci, izolaci a přepětí. Bezpečnost (elektrická bezpečnost a ochrana, optický výkon, oheň atd.) a elektromagnetická kompatibilita (EMC) nespadají do oblasti působnosti tohoto dokumentu a vztahují se na ně jiné normy a předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu však mohou pomoci při jejich plnění.