Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 22109
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 133007
Katalogové èíslo 510214
Název dokumentu Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily
Anglický název Industrial valves - Gearbox for valves
Datum vydání 01.08.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 221092020
ISO 221092020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 22109 This document provides basic requirements for gearboxes to operate industrial valves for manual and automated on/off and modulating duties, this includes manual override gearboxes. It includes guidelines for classification, design and methods for conformity assessment. It does not cover gear systems which are integral part in the design of valves and subsea gearboxes. Other requirements or conditions of use different from those indicated in this document are agreed between the purchaser and the manufacturer or supplier (first party), prior to order.