Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12758
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701017
Katalogové èíslo 510204
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření
Anglický název Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules
Datum vydání 01.06.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 127582019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508967ČSN EN 12758 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12758 Tato norma se zabývá stanovením a posouzením účinnosti zvukové izolace všech průhledných, průsvitných a neprůhledných výrobků ze skla, popsaných v evropských normách pro základní, zvláštní základní nebo zpracované výrobky ze skla, které jsou určeny k použití v sestavách zasklení ve stavebnictví a které mají vlastnosti akustické ochrany ať jako prvotní účel nebo jako doplňkovou charakteristiku. Dokument se odkazuje na metodu laboratorního měření popsanou v EN ISO 10140-1:2016, v příloze D a stanovuje pravidla rozšíření, která lze aplikovat bez dalšího zkoušení. Poskytuje též typické údaje účinnosti pro řadu běžných výrobků ze skla, které mohou být použity při absenci měřených hodnot. Všechny úvahy tohoto dokumentu platí pro samotné tabule skla / výrobky ze skla. Jejich zabudování do oken vede ke změnám akustické účinnosti v důsledku dalších vlivů, např. návrhu rámu, materiálu rámu, zasklívacím materiálu/metodě zasklení, způsobu montáže, vzduchotěsnosti atd. Pro řešení těchto případů může být provedeno měření zvukové izolace kompletního okna (sklo a rám).