Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12927
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 273015
Katalogové èíslo 510162
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana
Anglický název Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
Datum vydání 01.06.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.100 - Lanovky a jejich součásti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 129272019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508081ČSN EN 12927 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12927 Tento dokument stanoví bezpečnostní požadavky na: - výběr kritérií na lana a upevnění jejich konců; - součinitele bezpečnosti (mimo lanové brzdy); - vyřazovací kritéria; - skladování, manipulaci, dopravu a montáž ((včetně napínání, spojování a/nebo záplety); - záplety šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan (pro lyžařské vleky); - upevnění konců lan; - údržbu a minimální požadavky na: - MRT, vizuální a radiografické zařízení a postupy pro kontrolu ocelových lan. Tento dokument neplatí pro zařízení lanových drah pro dopravu nákladů nebo pro výtahy. Tento dokument obsahuje požadavky pro zabránění haváriím a pro ochranu pracovníků, nehledě na národní předpisy. Národní stavební předpisy nebo předpisy federální nebo které slouží k ochraně zvláštních skupin osob zůstávají nedotčeny.