Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 2808
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673061
Katalogové èíslo 510155
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru
Anglický název Paints and varnishes - Determination of film thickness
Datum vydání 01.05.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 28082019
ISO 28082019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79592ČSN EN ISO 2808 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 2808 Norma popisuje metody měření tloušťky povlaků nanesených na podklad. Jsou popsány metody pro stanovení tloušťky mokrého filmu, tloušťky suchého filmu a tloušťky nevytvrzených vrstev z práškových nátěrových hmot. Pro každou popsanou metodu norma uvádí přehled rozsahu použití, existujících norem a preciznosti. V přílohách jsou uvedeny přehled metod popsaných v této normě, informace o měření tloušťky nátěru na drsném povrchu a informace o měření tloušťky nátěru na dřevěných podkladech.