Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62282-8-201
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 336000
Katalogové èíslo 510085
Název dokumentu Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému
Anglický název Fuel cell technologies - Part 8-201: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of power-to-power systems
Datum vydání 01.08.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.070 - Palivové články
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62282-8-2012020
IEC 62282-8-2012020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62282-8-201 This part of IEC 62282 defines the evaluation methods of typical performances for electric energy storage systems using hydrogen. This is applicable to the systems that use electrochemical reaction devices for both power charge and discharge. This document applies to systems that are designed and used for service and operation in stationary locations (indoor and outdoor). This document is intended to be used for data exchanges in commercial transactions between the system manufacturers and customers. Users of this document can selectively execute test items suitable for their purposes from those described in this document.