Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-111
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 510057
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou částí
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-111: Particular requirements for electric ondol mattress with a non-flexible heated part
Datum vydání 01.05.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.030 - Elektrická zařízení v domácnostech obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-1112019
IEC 60335-2-1112015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-111 Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností elektrických matrací typu ondol pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V. Tato norma platí také pro řídicí jednotky dodávané se spotřebičem.