Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO/IEC 27000
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369790
Katalogové èíslo 510056
Název dokumentu Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník
Anglický název Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary
Datum vydání 01.06.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.35 - Informační technologie. Kancelářské stroje (názvosloví)
03.100.70 - Systémy managementu
35.030 - Bezpečnost IT
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO/IEC 270002020
ISO/IEC 270002018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO/IEC 27000 ČSN EN ISO/IEC 27000 obsahuje přehled systémů řízení bezpečnosti informací a termínů a definicí obecně používaných v řadě norem ISMS. Tuto mezinárodní normu mohou využívat organizace všech typů a veiikostí (například obchodní podniky, vládní úřady, neziskové organizace).