Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60917-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188002
Katalogové èíslo 510024
Název dokumentu Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektrických a elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma
Anglický název Modular order for the development of mechanical structures for electrical and electronic equipment practices - Part 1: Generic standard
Datum vydání 01.05.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60917-12019
IEC 60917-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56892ČSN EN 60917-1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60917-1 ed. 2 Tato norma se vztahuje na konstrukci zařízení. Modulový řád platí pro hlavní konstrukční rozměry elektronických a elektrických zařízení montovaných do různých instalací, u nichž je nutno přihlížet k rozměrovým rozhraním vzhledem k mechanické kompatibilitě. Tato norma také obsahuje normalizované termíny pro díly a sestavy stavebnicových konstrukcí elektrických a elektronických zařízení.