Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 510020
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky
Anglický název Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements
Datum vydání 01.05.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61400-12019
EN IEC 61400-1:2019/AC2019
IEC 61400-12019
IEC 61400-1:2019/COR12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75894ČSN EN 61400-1 ed. 2 2006
507602ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 Tato část 61400 specifikuje základní konstrukční požadavky zajišťující strukturální integrity větrných elektráren. Jejím úkolem je zajistit patřičnou úroveň ochrany před všemi druhy poškození po celou dobu plánované životnosti. Tento dokument se zabývá všemi dílčími systémy větrných elektráren, jakými jsou například ovládací a ochranné funkce, vnitřní elektrické systémy, mechanické systémy a podpůrné konstrukce. Tento dokument platí pro větrné elektrárny všech velikostí. Pro malé větrné elektrárny lze použít IEC 61400-2. IEC 61400-3-1 uvádí další požadavky na příbřežní větrné elektrárny.