Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12845+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389211
Katalogové èíslo 510010
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
Anglický název Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
Datum vydání 01.05.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12845:2015+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505265ČSN EN 12845 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12845+A1 (38 9211) This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the design, installation and maintenance of fixed fire sprinkler systems in buildings and industrial plants, and particular requirements for sprinkler systems that are integral to measures for the protection of life. This European Standard covers only the types of sprinkler specified in EN 12259-1 (see Annex L). The requirements and recommendations of this European Standard are also applicable to any addition, extension, repair or other modification to a sprinkler system. They are not applicable to water spray or deluge systems. It covers the classification of hazards, provision of water supplies, components to be used, installation and testing of the system, maintenance, and the extension of existing systems, and identifies construction details of buildings which are the minimum necessary for satisfactory performance of sprinkler systems complying with this European Standard. This European Standard does not cover water supplies to systems other than sprinklers. Its requirements can be used as guidance for other fixed firefighting extinguishing systems, provided that any specific requirements for other firefighting extinguishing supplies are taken into account. This European Standard is intended for use by those concerned with purchasing, designing, installing, testing, inspecting, approving, operating and maintaining automatic sprinkler systems, in order that such equipment will function as intended throughout its life. This European Standard is intended only for fixed fire sprinkler systems in buildings and other premises on land. Although the general principles might well apply to other uses (e.g. maritime use). For these other uses additional considerations should be taken into account. The requirements are not valid for automatic sprinkler systems on ships, in aircraft, on vehicles and mobile fire appliances or for below ground systems in the mining industry. Sprinkler system design deviations might be allowed when such deviations have been shown to provide a level of protection at least equivalent to this European Standard, for example by means of full-scale fire testing where appropriate, and where the design criteria have been fully documented.