Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13426-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806162
Katalogové èíslo 509987
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions - Part 1: Geocells
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 13426-12019
ISO 13426-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67794ČSN EN ISO 13426-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13426-1 This document describes index test methods for the determination of the strength of internal structural junctions of geocells under different loading conditions.