Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10216-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420261
Katalogové èíslo 509967
Název dokumentu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
Anglický název Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10216-2:2013+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95516ČSN EN 10216-2 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10216-2+A1 This European Standard specifies the technical delivery conditions in two test categories for seamless tubes of circular cross section, with specified elevated temperature properties, made of non-alloy and alloy steel. This Part of EN 10216 may also be applied for tubes of non-circular cross section; necessary modification should be agreed at the time of enquiry and order. NOTE - Once this standard is published in the Official Journal of the European Union (OJEU) under Directive 2014/68/EU, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESR) of Directive 2014/68/EU is limited to technical data of materials in this standard and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of the Pressure Equipment Directive are satisfied, needs to be done by the designer or manufacturer of the pressure equipment, taking also into account the subsequent manufacturing processes which may affect properties of the base materials.