Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-5+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 509901
Název dokumentu Měřidla přenosu tepelné energie - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
Anglický název Thermal energy meters - Part 5: Initial verification tests
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-5:2015+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507383ČSN EN 1434-5+A1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1434-5+A1 Tato evropská norma stanovuje zkoušky pro prvotní ověření a platí pro !měřidla přenosu tepelné energie". !Měřidla přenosu tepelné energie" jsou přístroje určené pro měření energie, která se v teplosměnném okruhu absorbuje (při chlazení) nebo předává (při vytápění) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. !Měřidlo přenosu tepelné energie" udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost. Tato norma nezahrnuje požadavky na tlakovou bezpečnost. Tato norma nezahrnuje povrchově montované snímače teploty. Tato norma zahrnuje měřidla pouze pro uzavřené systémy, kde je diferenční tlak na tepelné zatížení omezen.