Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12480
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 257862
Katalogové číslo 509900
Název dokumentu Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
Anglický název Gas meters - Rotary displacement gas meters
Datum vydání 1.6.2020
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.7.2020
Věstník vydání (měs/rok) 6/20
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 124802018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
504930ČSN EN 12480 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12480 Tato evropská norma stanovuje rozsahy, konstrukci, funkce, výstupní charakteristiky a zkoušení rotačních objemových plynoměrů (v dalším textu označovaných jako RD měřidla nebo zjednodušeně měřidla) pro měření objemu plynu. Tato evropská norma platí pro rotační objemové plynoměry používané k měření objemu topných plynů 1., 2. a 3. skupiny plynů, jejichž složení je specifikováno v EN 437:2003+A1:2009, při maximálním pracovním tlaku plynu do a včetně 20 bar v rozsahu teplot okolí a plynu alespoň od -10 °C do +40 °C. Tato evropská norma platí pro měřidla, která jsou instalována v místech s nevýznamnými vibracemi a rázy (třída M1) a v - uzavřených prostorech (vnitřních a venkovních s ochranou specifikovanou výrobcem) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti nebo, jestliže je to specifikováno výrobcem, - otevřených prostorech (venkovních bez jakékoliv ochrany) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti, a na místech s elektromagnetickými poruchami (třída E1 a E2). Normy se vztahují na mechanické měřiče s mechanickým indexem, na tato elektronická zařízení se tato norma nevztahuje. Pokud není v této normě specifikováno jinak: - všechny použité tlaky jsou přetlaky; - všechny ovlivňující veličiny, kromě zkoušené veličiny, jsou udržovány relativně konstantní na jejich referenční hodnotě. Tato evropská norma platí také pro měřidla, u nichž součin maximálního dovoleného tlaku PS a vnitřního objemu tělesa plynoměru je menší než 6 000 bar.litr nebo u nichž je součin PS a DN menší než 3 000 bar. Tato evropská norma může být používána pro schválení typu a individuální zkoušení měřidel. Tabulky křížových odkazů jsou uvedeny v: - příloze A pro zkoušky, které jsou potřebné pro schválení typu; - příloze B pro individuální zkoušení měřidel. Některé části této normy zahrnují pouze měřidla s mechanickými počitadly. Filosofie rizik přijatá v této normě je založena na analýze rizik včetně tlaku. Norma aplikuje principy k eliminování nebo snížení nebezpečí. Kde tato nebezpečí nemohou být eliminována, jsou specifikována příslušná ochranná opatření.