Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12350-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731301
Katalogové èíslo 509860
Název dokumentu Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
Anglický název Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12350-32019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508186ČSN EN 12350-3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12350-3 (73 1301) Tento dokument uvádí metodu pro stanovení konzistence čerstvého betonu zkouškou Vebe měřením času. Tato zkouška je vhodná pro vzorky, které mají deklarovanou hodnotu D nejhrubší frakce kameniva, které je skutečně použité v betonu (Dmax) ne větší než 63 mm. Jestliže čas zkoušky Vebe je menší než 5 sekund nebo větší než 30 sekund je zkouška Vebe nevhodná pro měření konzistence tohoto betonu.