Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63119-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341592
Katalogové èíslo 509850
Název dokumentu Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně
Anglický název Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
35.240.01 - Aplikace informační technologie obecně
43.120 - Elektrická silniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 63119-12019
IEC 63119-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63119-1 Tato část IEC 63119 vytváří základ pro další části IEC 63119 upřesňující termíny a definice, obecný popis modelu systému, klasifikaci, výměnu informací a bezpečnostní mechanizmy pro roaming mezi poskytovatelem nabíjecích služeb EV (CSP), provozovateli nabíjecích stanic (CSO a platformy pro zúčtování prostřednictvím koncových bodů roamingu. Poskytuje přehled a popisuje obecné požadavky pro systém roamingových služeb EV. IEC 63119 (soubor) se vztahuje ke komunikaci vyšší úrovně zapojené do výměny/interakce informací mezi různými CSP, stejně jako mezi CSP a CSO s nebo bez jasně umístěné platformy pro zúčtování prostřednictvím koncových bodů roamingu. IEC 63119 (soubor) nespecifikuje výměnu informací buď mezi nabíjecí stanicí (CS) a provozovatelem nabíjecí stanice (CSO), nebo mezi EV a CS.