Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7685
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646473
Katalogové èíslo 509810
Název dokumentu Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti
Anglický název Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial ring stiffness
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 76852019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97538ČSN ISO 7685 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7685 Tento dokument specifikuje metody stanovení počáteční kruhové pevnosti trubek vyrobených z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP). Jsou zde uvedeny dvě rovnocenné metody (konstantní zatížení a konstantní deformace), které se mohou použít pro všechny průměry, podle limitů specifikované deformace.