Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 80601-2-49
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 509780
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.55 - Diagnostická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 80601-2-492019
IEC 80601-2-492018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99517ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 80601-2-49 Tato část mezinárodní normy 80601 platí pro požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů, určených pro použití v prostředí profesionálních zdravotnických zařízeních i v prostředí urgentních zdravotnických služeb nebo prostředí domácí zdravotní péče. Rozsah platnosti je omezen na ME přístroj nebo zdravotnický elektrický systém určený pro připojení k jednomu pacientovi, který má dva nebo více monitorů fyziologických funkcí. Toto vydání představuje technickou revizi ČSN EN 60601-2-49 ed. 2:2016. Hlavní technické změny jsou v kapitole 208, protože mnoho dřívějších požadavků je nyní ve skupinové normě IEC 60601-1-8. Jsou dále doplněny požadavky na záznam alarmů a upraveny obrázky v příloze AA.