Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16798-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 127024
Katalogové èíslo 509778
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)
Anglický název Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16798-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503982ČSN EN 16798-3 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16798-3 Tato evropská norma platí pro navrhování, hodnocení energetické náročnosti budov a realizaci větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů, které slouží k pobytu osob. Nejedná se však o výrobní provozy. Norma definuje a stanovuje parametry relevantní pro tyto systémy. Předpisy pro navrhování uvedené v této normě a v přidruženém dokumentu CEN/TR 16798-4 se vztahují zejména na systémy s nuceným přívodem a/nebo odvodem vzduchu. Na přirozené větrací systémy ani na část hybridních větracích systémů s přirozeným oběhem se tato evropská norma nevztahuje. Tato norma neřeší větrání obytných budov. Těmito aplikacemi se zabývá ČSN EN 15665 a CEN/TR 14788. Klasifikace využívá různých kategorií. Pro některé hodnoty jsou uváděny příklady, požadavky jsou vymezeny běžným rozmezím s uvedením výchozích hodnot. Uváděné výchozí hodnoty v této normě nejsou jako takové normativní, ale měly by být aplikovány tam, kde jiné hodnoty nejsou k dispozici. Klasifikace musí být vždy odpovídající typu budovy a určenému využití.