Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 15101-1+A1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 727246
Katalogové číslo 509774
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
Anglický název Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation
Datum vydání 1.3.2020
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2020
Věstník vydání (měs/rok) 3/20
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 15101-1:2013+A12019
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
508117ČSN EN 15101-1+A1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15101-1+A1 Tato norma specifikuje požadavky na izolační výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci budov při zabudování do stěn, podlah, chodeb, střech a stropů. Norma obsahuje specifikace pro izolační výrobky z volně sypané celulózy (LCFI) před zabudováním. Norma dále uvádí charakteristiky výrobku a zahrnuje postupy zkoušení, označování a značení štítkem a pravidla pro hodnocení shody. Výrobky, které jsou předmětem této evropské normy, mohou být také používány v prefabrikovaných tepelněizolačních systémech a kompozitních panelech; funkční vlastnosti systémů v nosném použití obsahujících tyto výrobky nejsou součástí této normy. Výrobky s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti při 10 °C větším než 0,060 W/(m.K) nebo deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,25 m2.K/W nejsou předmětem této normy. Norma nespecifikuje požadovanou úroveň všech vlastností, kterých má být u výrobku dosaženo k prokázání způsobilosti pro určité použití. Požadované úrovně mají být uvedeny v místních předpisech nebo v nekonfliktních normách. Dále norma nezahrnuje průmyslově vyráběné výrobky z celulózy uváděné na trh jako rohože nebo desky určené pro izolaci budov nebo výrobky z volně sypané celulózy určené pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací.