Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50041 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354163
Katalogové èíslo 509765
Název dokumentu Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5 × 80 - Dimensions and characteristics
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 500412019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20693ČSN EN 50041 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50041 ed. 2 Tento dokument platí pro určité polohové spínače s automaticky se vracející ovládací částí. Jejich normalizované rozměry a údaje nutné pro jejich užití jsou uvedeny níže. Menší velikost (30 x 55) je normalizována v normě EN 50047. Tento dokument zahrnuje šest typů polohových spínačů s následujícími typy ovládacích částí: - ovládací páka s kladkou (tvar A); - ovládací zakulacený čep (tvar B); - ovládací čep s kladkou (tvar C); - ovládací pružná páka (tvar D); - zakulacený čep jako boční ovládací člen (tvar F); - čep s kladkou jako boční ovládací člen (tvar G). Tento dokument pokrývá přístroje vybavené buď nezávislým (mžikovým) mechanismem označeným (1), nebo závislým (pomalým zapínacím a vypínacím) mechanismem označeným (2) v kapitole 5.