Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50047 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354162
Katalogové èíslo 509763
Název dokumentu Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30 × 55 - Dimensions and characteristics
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 500472019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20695ČSN EN 50047 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50047 ed. 2 Tento dokument platí pro určité polohové spínače s automaticky se vracející ovládací částí, jejich normalizované rozměry a údaje nutné pro jejich užití jsou uvedeny níže. Větší velikost (42,5 x 80) je normalizována v normě EN 50041. Tento dokument zahrnuje čtyři typy polohových spínačů s následujícími typy ovládacích částí: - ovládací páka s kladkou (tvar A); - ovládací zakulacený čep (tvar B); - ovládací čep s kladkou (tvar C); - pákové rameno s kladkou (tvar E). Tento dokument pokrývá přístroje vybavené buď nezávislým (mžikovým) mechanismem označeným (1), nebo závislým (pomalým zapínacím a vypínacím) mechanismem označeným (2) v kapitole 5.