Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14908-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738525
Katalogové èíslo 509739
Název dokumentu Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly
Anglický název Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols
Datum vydání 01.06.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví
91.140.01 - Instalace v budovách obecně
97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14908-72019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14908-7 (73 8525) This document specifies a communication protocol for networked control systems. The protocol provides peer-to-peer communication for networked control using web-services. The document describes services in layer 2 and layer 3. The layer 2 (data link layer) specification also describes the MAC sub-layer interface to the physical layer. The physical layer provides a choice of transmission media. The layer 3 (network layer), as described in EN 14908-1, is integrated in UDP/IP communication using IPv4 and IPv6 protocols.