Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 509675
Název dokumentu Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
Anglický název Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.97 - Zařízení pro domácnosti a obchod. Zábava. Sporty (názvosloví)
97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-1:2015+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99907ČSN EN 131-1 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 131-1/A1 Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné konstrukční charakteristiky žebříků. Norma platí pro přenosné žebříky navržené pro všeobecné profesionální a neprofesionální použití. Neplatí pro přenosné žebříky, které jsou na základě své konstrukce a pokynů určeny pro specifické profesionální použití a v důsledku toho nejsou určeny pro všeobecné profesionální nebo neprofesionální použití.