Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12873-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757333
Katalogové číslo 509659
Název dokumentu Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty
Anglický název Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins
Datum vydání 1.2.2020
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2020
Věstník vydání (měs/rok) 2/20
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.20 - Pitná voda
67.250 - Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 12873-32019
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
507434ČSN EN 12873-3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12873-3 Tento dokument specifikuje postup stanovení migrace látek z materiálů ionexových pryskyřic, sorbentů a hybridních sorbentů, přicházejících do styku s vodou určenou k lidské spotřebě. Tyto pryskyřice sestávají z uměle vyrobených organických makromolekulárních látek. Tato norma platí pro tyto pryskyřice: - ionexové pryskyřice: používají se ke změně chemického složení vody. Mohou být použity v aniontovém nebo kationtovém stavu. - sorpční pryskyřice: používají se ke snižování koncentrace nežádoucích příměsí z vody. Používají se v neutrálním stavu; - hybridní sorbenty: ionexové pryskyřice nebo sorpční pryskyřice na bázi organických polymerů se začleněnou anorganickou fází nebo druhou organickou fází. Používají se pro snížení koncentrace nežádoucích příměsí ve vodě. Mohou být v aniontovém, kationtovém nebo neutrálním stavu. .