Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13310+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 914108
Katalogové èíslo 509622
Název dokumentu Kuchyňské dřezy - Funkční požadavky a zkušební metody
Anglický název Kitchen sinks - Functional requirements and test methods
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.040.10 - Kuchyňský nábytek
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13310:2015+A12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99658ČSN EN 13310 ed. 2 2016
506693ČSN EN 13310+A1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13310+A1 Tato norma specifikuje funkční charakteristiky a zkušební metody pro kuchyňské dřezy pro domácí použití, zajišťující, že výrobek po instalování podle instrukcí výrobce bude mít uspokojivé vlastnosti. Tento dokument nespecifikuje estetické charakteristiky a celkové rozměry kuchyňských dřezů. Neplatí pro průmyslové kuchyňské dřezy.