Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12467+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723403
Katalogové èíslo 509597
Název dokumentu Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Anglický název Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.40 - Vláknocementové výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12467:2012+A22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507425ČSN EN 12467+A2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12467+A2 Tato evropská norma stanovuje technické požadavky a zavádí postupy pro kontrolu a zkoušení, stejně jako přejímací podmínky pro vláknocementové ploché desky, obkladové desky a pásy (dále jen desky), pro jedno nebo více z následujících použití: konečná vnitřní úpravu stěn a stropů, konečná vnější úpravu stěn a stropů. Výrobky podle této evropské normy lze použít i pro jiné účely za předpokladu, že splní podmínky příslušných norem pro použití. Tato evropská norma zahrnuje desky vyztužené vlákny různých druhů podle požadavků v 5.1.1. Tato evropská norma neplatí pro desky navrhované jako protipožární ochrana. Tato evropská norma neobsahuje výpočty týkající se prací, projektových požadavků, způsobů montáže, sání větru a ochrany proti dešti instalovaných desek.