Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12944-9
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 038241
Katalogové číslo 509593
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures
Datum vydání 01.02.2020
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.03.2020
Věstník vydání (měs/rok) 2/20
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 12944-92018
ISO 12944-92018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
505505ČSN EN ISO 12944-9 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 12944-9 Norma specifikuje požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů konstrukcí vystavených přímořským a obdobným podmínkám (tj. konstrukcí vystavených přímořskému prostředí a konstrukcí ponořených do mořské nebo brakické vody). Tyto konstrukce jsou vystaveny prostředím stupně korozní agresivity atmosféry CX (přímořské prostředí) a stupně korozní agresivity vody Im4. Norma specifikuje metody zkoušení, které se mají použít ke stanovení složení jednotlivých součástí ochranného nátěrového systému, dále laboratorní metody zkoušení odolnosti určené k hodnocení pravděpodobné životnosti ochranného nátěrového systému a kritéria, která se mají použít k vyhodnocení výsledků zkoušek odolnosti. Norma pokrývá požadavky na nové nátěry a na jakékoliv opravy nezbytné před uvedením konstrukce do provozu. Lze ji použít i ve vztahu k údržbě, když se provádí úplná obnova a otryskáním se úplně obnaží kovový podklad. Není zaměřena obecně na údržbu, při které se obvykle používají jiné způsoby přípravy povrchu než otryskání. Nezahrnuje konstrukce z korozivzdorné oceli ani konstrukce z mědi, titanu, hliníku nebo jejich slitin, ocelové kabely, konstrukce uložené v půdě, potrubí ani vnitřky skladovacích nádrží. V přílohách se popisují způsob provedení řezu na vzorcích pro cyklickou zkoušku stárnutím a zkoušku ponorem do mořské vody, režim cyklické zkoušky stárnutím, kontrola identifikace (fingerprint) a příklady protokolu o zkoušce.