Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50697
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367261
Katalogové èíslo 509511
Název dokumentu Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci (E2E)
Anglický název Information technology - Measurement of end-to-end (E2E) links
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti 17.10.2025
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.10 - Elektromagnetické emise
35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 506972019
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
516981ČSN EN 50697 2020Z117.10.2025
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516968ČSN EN 50697 ed. 2 2023
Anotace

ČSN EN 50697 Tento dokument specifikuje měření na kmitočtech spojů E2E dvoupárové a čtyřpárové symetrické kabeláže na 100 MHz třídy D a 250 MHz třídy E zahrnující volné konektory, které ukončují dvoupáry a čtyřpáry v podmínkách terénu a laboratorních podmínkách. Specifikace pro spoje E2E jsou popsány v ISO/IEC TR 11801-9902. Tento dokument specifikuje postupy měření v laboratoři a terénu. Požadavky na přesnost měření parametrů kabeláže určených v ISO/IEC TR 11801-9902 jsou stanoveny v EN 61935-1a EN 61935-2.