Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50600-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 509479
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts
Datum vydání 01.02.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.160 - Mikroprocesorové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50600-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93659ČSN EN 50600-1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50600-1 ed. 2 Tento dokument: a) popisuje obecné zásady pro datová centra, na kterých jsou založeny požadavky souboru EN 50600; a) definuje společné aspekty datových center zahrnující terminologii, parametry a referenční modely (funkční prvky a jejich umístění) se zaměřením na velikost a složitost jejich plánovaného účelu; b) popisuje obecné aspekty zařízení a infrastruktur požadované k podpoře datových center; c) specifikuje klasifikační systém založený na klíčových kritériích "dostupnosti", "zabezpečení" a "energetické účinnosti" během plánované životnosti datového centra pro zajištění účelného zařízení a infrastruktury; d) podrobně popisuje záležitosti, které je třeba řešit v analýze obchodního rizika a provozních nákladů, což umožňuje použití vhodné kvalifikace datového centra; e) poskytuje odkazy na provoz a správu datových center; f) zavádí koncepci klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro správu zdrojů zařízení a infrastruktur datových center. Následující témata jsou mimo rozsah tohoto souboru evropských norem: 1) výběr zařízení informačních technologií a telekomunikačních sítí, programového vybavení a přidružených konfiguračních záležitosti jsou mimo rozsah této evropské normy; 2) kvantitativní rozbor celkové dostupnosti služeb vyplývající z datových center s více pracovišti; 3) požadavky na zabezpečení a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), (zajištěné jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou, jak vyhovět těmto normám a předpisům).