Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4+A1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 361960
Katalogové číslo 509471
Název dokumentu Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty
Anglický název Automatic electrical controls - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls
Datum vydání 01.02.2020
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.03.2020
Věstník vydání (měs/rok) 2/20
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN IEC 60730-2-92019
EN IEC 60730-2-9:2019/A12019
IEC 60730-2-92015
IEC 60730-2-9:2015/A12018
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
511701ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4+A1 2020A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
88886ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 2011
507607ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4+A1 Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními, včetně elektrických řídicích zařízení pro ohřev, klimatizaci a podobné aplikace. Zařízení smí využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci. V této normě se pod termínem "zařízení" rozumí "spotřebič a zařízení". Tato norma se použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty tvořící součást řídicího systému automatizace budov v rozsahu platnosti ISO 16484. Tato norma se také použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty, které smí být používány veřejností, jako například zařízení určená pro použití v obchodech, kancelářích, nemocnicích, farmách a v průmyslových a komerčních aplikacích. Tato norma se nevztahuje na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty určené výhradně pro aplikace v průmyslových procesech, není-li to výhradně uvedeno v příslušné výrobkové normě. Tato norma se vztahuje na inherentní bezpečnost, provozní hodnoty, provozní doby a provozní sekvence, jsou-li spojeny s bezpečností zařízení, a na zkoušení automatických elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty používaných v zařízeních nebo spolu se zařízeními. Příklady takových řídicích zařízení zahrnují termostaty ohřívačů vody, řídicí zařízení ventilátorů, omezovače teploty a tepelné pojistky. Tato norma se také použije pro funkční bezpečnost systémů s nízkou úrovní složitosti a systémů snímání teploty s nízkou složitostí. Tato norma platí také pro elektrickou bezpečnost řídicích zařízení pro snímání teploty s neelektrickými výstupy, jako jsou řídicí zařízení pro tok chladiva a plynu. Tato norma se použije na ruční řízení, je-li elektricky a/nebo mechanicky integrováno do automatického řídicího zařízení pro snímání teploty Požadavky pro ruční přepínače, které netvoří součást automatického řízení, jsou obsaženy v IEC 61058-1. Tato norma se použije na řídicí zařízení pro snímání teploty napájené AC nebo DC zdrojem se jmenovitým napětím nepřesahujícím 690 V AC nebo 600 V DC. Tato norma nebere do úvahy hodnotu odezvy automatické činnosti řídicího zařízení pro snímání teploty, je-li tato hodnota odezvy závislá na způsobu montáže zařízení. Má-li hodnota odezvy významný účel z hlediska ochrany uživatele nebo okolí, musí být použita hodnota stanovená v příslušné výrobkové normě nebo stanovená výrobcem zařízení. Tato norma také platí pro řídicí zařízení pro snímání teploty obsahující elektronická zařízení, jejichž požadavky jsou uvedeny v příloze H a řídicí zařízení pro snímání teploty používající termistory NTC nebo PTC, jejichž požadavky jsou uvedeny v příloze J. Tato norma platí pro jednoúčelová zařízení, jak jsou definována v této normě.