Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 6406
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756406
Katalogové číslo 509454
Název dokumentu Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu
Anglický název Wastewater discharge and treatment from health facilities
Datum vydání 1.2.2020
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2020
Věstník vydání (měs/rok) 2/20
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
19262ČSN 75 6406 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 6406 Tato norma platí pro nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která produkují odpadní vody se zvýšeným obsahem rizikových chemických látek, zejména léčiv a léčivých přípravků, infekční odpadní vody, radioaktivní odpadní vody. Tato norma platí pro předčištění těchto odpadních vod před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zakončena čistírnou odpadních vod. Norma se nevztahuje na nakládání se srážkovými vodami. Norma nezahrnuje čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení na vlastní čistírně s odtokem do vodního recipientu nebo se vsakováním vyčištěných vod do vod podzemních.