Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13851
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833325
Katalogové èíslo 509434
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr
Anglický název Safety of machinery - Two-hand control devices - Principles for design and selection
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 138512019
ISO 138512019
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510597ČSN EN ISO 13851 2020Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507922ČSN EN ISO 13851 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13851 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky dvouručního ovládacího zařízení (THCD) a závislost výstupního signálu ze spuštěného rukou ovládaného spouštěcího zařízení. Tento dokument popisuje hlavní charakteristiky THCD pro dosažení bezpečnosti a stanoví kombinace funkčních charakteristik pro tři typy. Nevztahuje se na zařízení určená k použití jako souhlasné povelové zařízení, jako ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení síly na ovladač nebo speciální ovládací zařízení. Tento dokument nespecifikuje, se kterými stroji se THCD nesmí používat. Dále nestanoví, které typy dvouručního ovládacího zařízení musí být použity pro specifické aplikace. Navíc, i když uvádí pokyn, nespecifikuje požadovanou vzdálenost mezi THCD a nebezpečnou zónou (viz 8.8). Tento dokument poskytuje požadavky na konstrukci a pokyny pro volbu (založeno na posouzení rizik) THCD včetně zabránění vyřazení, zabránění závadě a ověřování shody. POZNÁMKA 1 - THCD poskytuje ochranu pouze osobám, které jej používají. POZNÁMKA 2 - Pro specifické stroje lze vhodnost dvouručního ovládání jako vhodného ochranného zařízení stanovit v normě typu C. Pokud taková norma neexistuje nebo není vhodná, za posouzení rizika a stanovení vhodných ochranných opatření odpovídá výrobce stroje. Tento dokument platí na všechny THCD, nezávislé na použité energii, včetně: - THCD, které jsou kompletně smontovány pro instalaci; - THCD, které jsou smontovány výrobcem stroje nebo integrátorem. Tento dokument neplatí na THCD vyrobené před datem jeho zveřejnění.