Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63044-5-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332151
Katalogové èíslo 509380
Název dokumentu Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC
Anglický název General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up
Datum vydání 01.01.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.01 - Elektrická příslušenství obecně
29.120.99 - Ostatní elektrická příslušenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 63044-5-12019
IEC 63044-5-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63044-5-1 Tato norma skupiny výrobků stanovuje minimální úroveň vlastností EMC pro výrobky HBES/BACS určené pro připojení k systému HBES/BACS. Soubor zařízení spojených za účelem funkce samostatné aplikace se nepokládá za systém HBES/BACS a je proto mimo rozsah platnosti této evropské normy. Tato norma stanovuje obecné funkční požadavky a zkušební uspořádání pro EMC všech výrobků připojených k HBES/BACS. Tento dokument je použitelný na: - stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi systémem a člověkem, - zařízení pro funkce managementu, - řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci, - terénní zařízení a jejich rozhraní, - kabeláž a propojení zařízení, používané ve vyhrazených sítích HBES/BACS.