Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 2063-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038734
Katalogové èíslo 509334
Název dokumentu Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi
Anglický název Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems
Datum vydání 01.01.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.20 - Povrchová úprava
25.220.40 - Kovové povlaky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 2063-12019
ISO 2063-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504293ČSN EN ISO 2063-1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 2063-1 Norma specifikuje požadavky na protikorozní ochranu povrchů železa a oceli nanášením žárově stříkaných kovových povlaků zinku, hliníku nebo jejich slitin. Dále jsou v něm specifikovány požadavky na plánování systému protikorozní ochrany a na konstrukční řešení chráněné součásti, jestliže postupem nanesení kovového ochranného povlaku má být žárové stříkání. Definuje některé základní termíny z tohoto oboru a poskytuje instrukce týkající se korozního chování zinkových a hliníkových materiálů v různých podmínkách prostředí. Jsou specifikovány charakteristické vlastnosti povlaku, např. jeho tloušťka, minimální přilnavost a vzhled povrchu, a jsou stanoveny postupy zkoušení žárově stříkaných povlaků zinku, hliníku nebo jejich slitin na ochranu proti korozi. Norma platí pro nanášení žárově stříkaných povlaků zinku a hliníku na ochranu proti korozi v rozsahu teplot mezi -50 °C a +200 °C, přičemž se berou v úvahu provozní podmínky použitých utěsňovacích prostředků. Hliníkové ochranné povlaky odolné proti teplu nejsou předmětem této normy.